FORMATplus Narz?dzia 2019/21Ścierniwo

Ściernice trzpieniowe

POKAZANIE FILTRÓW

Ściernica trzpieniowa ze szlachetnego korundu, twardość O / M

Zestaw ściernic trzpieniowych z korundu szlachetnego

Ściernica trzpieniowa ze spoiwem ceramicznym z korundu szlachetnego / ziarna ceramicznego

Ściernica trzpieniowa z korundu zwykłego

Ściernica trzpieniowa ze szlachetnego korundu, twardość L

Narzędzia szlifierskie POLIFLEX®

Diamentowa ściernica trzpieniowa



Ochrona danych