FORMATplus Narz?dzia 2019/21Narzędzia ręczne III

Narzędzia murarskie

POKAZANIE FILTRÓW

Kielnia murarska (tyrolska kielnia sztukatorska)

Kielnia tynkarska, typ berneński

Podwójna kielnia sztukatorska

Kielnia murarska, typ berliński

Kielnia do fugowania, typ hamburski

Podwójna kielnia sztukatorska

Kielnia wygładzająca

Paca tynkarska

Skrobaki uniwersalne

Szpachla malarska

Szpachla do kleju

Zestaw szpachli japońskich

Pojemnik do mieszania gipsu

Pion

Pion z automatycznym wciąganiem

Sznur murarski

Sznur traserski, zwijany

Kreda traserskaOchrona danych