FORMATplus Narz?dzia 2019/21Skrawanie modułowe2.4 Toczenie z geometrią dodatnią

95° SCLCR/L A

POKAZANIE FILTRÓW

Noże tokarskie z wymienną płytką skrawającą

Części zamienneOchrona danych