FORMATplus Narz?dzia 2019/21Skrawanie modułowe

2.4 Toczenie z geometrią dodatnią

POKAZANIE FILTRÓW

Wymienne płytki skrawające ISO, dodatnie, kąt natarcia 7°

95° SCLCR / L A

95° SCLCR / L

93° SDJCR / L

93° SDUCR / L

107,5° A.- SDQCR / L

90° STGCR / L

90°, A..-STFCR / L

93° SVJCR / L

52° A..- SVJCR / LOchrona danych