FORMATplus Narz?dzia 2019/21Skrawanie modułowe

2.3 Toczenie z geometrią ujemną

POKAZANIE FILTRÓW

Wymienne płytki skrawające ISO, ujemne, kąt natarcia 0°

95° PCLNR / L

95° A..-PCLNR / L

93° PDJNR / L

93° A..-PDUNR / L

93° A..-PDUNR / L

45° PSSNR / L

90° PTGNR / L

95° PWLNR / L

95° A..-PWLNR / L

93° MVJNR / L

93° CKJNR / LOchrona danych